O konferencji

  Czas i miejsce:

  DATA: 15 marca 2018 r.
  GODZINA: 9:30-17:30
  MIEJSCE: Collegium Iuridicum Novum
  ADRES:  al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań


   MODEL KONFERENCJI

   Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny - ma stanowić platformę wymiany opinii, doświadczeń, czy obaw przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w rozwój elektromobilności w Polsce. Uczestnikami paneli dyskusyjnych będą:

   • przedstawiciele organów ADMINISTRACJI centralnej oraz samorządowej, zaangażowanych w kreowanie i realizację polityki elektromobilności,

   • PRAWNICY - przedstawiciele wiodących polskich uniwersytetów i kancelarii prawnych,

   • specjaliści z zakresu nauk TECHNICZNYCH,

   • przedstawiciele publicznych i prywatnych PRZEDSIĘBIORCÓW działających na rynkach związanych z elektromobilnością.

    
    PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

    Komitet organizacyjny:
    • prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska – przewodnicząca 
    • dr Jarosław Greser
    • mgr Jarosław Kola – sekretarz

    Rada naukowa:
    • prof. UAM dr hab. Katarzyna Kokocińska – przewodnicząca
    • prof. WSiZ dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka
    • prof. UŚ dr hab. Michał Kania
    • prof. UAM dr hab. Eryk Kosiński
    • dr inż. Mirosław Kruszyński
    • prof. dr hab. Bożena Popowska
    • dr hab. Adam Szafrański
    • prof. PP dr hab. inż. Jacek Żak
     Współpraca:
     31860aa0-07f3-4297-91e9-e3d190e5386bjpg        
     bb1bc24d-c3af-4d7c-9fd6-da575cdad17djpg
      Partner strategiczny:

      b54014a0-4ae2-4749-9a94-acab102d0ce0jpg
       Partner techniczny:

       66cbf836-3d39-4d75-823c-35bbdc2b2e0fjpg