Rejestracja

Konferencja ma charakter OTWARTY, a z udziałem nie wiążą się jakiekolwiek opłaty. Ze względów organizacyjnych zachęcamy do zarejestrowania udziału w konferencji.

Istnieje możliwość uzyskania poświadczenia udziału w konferencji. Stosowne  CERTYFIKATY zostaną wystawione osobom, które zgłoszą taką potrzebę za pośrednictwem poniższego formularza najpóźniej do dnia 14 marca 2018 r. Certyfikaty
 będzie można odebrać w dniu w konferencji w punkcie rejestracji.
Informacja dla radców prawnych:
Uczestnikom, którzy zarejestrują swój udział przysługiwać będzie
 
5 punktów szkoleniowych na podstawie wydanego certyfikatu.


WSPÓŁPRACA Z ABRYS


Szanowni Państwo,  

z przyjemnością informujemy, że wydawnictwo Abrys sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zdecydowała się w ramach wsparcia udzielonego Konferencji przekazać nieodpłatnie zarejestrowanym Uczestnikom Konferencji egzemplarz lutowego e-wydania czasopisma „Energia i Recykling”. Co istotne, tematem ww. wydania jest Elektromobilność.  

Niemniej jednak informujemy, że warunkiem uzyskania dostępu do ww. Czasopisma jest wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.; dalej: „Ustawa”) przez Abrys sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w celu umożliwienia realizacji ww. zobowiązania, tj. nieodpłatnego przekazania e-wydania miesięcznika „Energia i Recykling” nr 2/2018. Pragniemy przy tym poinformować, że promocja dotyczy wyłącznie osób, które zarejestrują się do udziału w Konferencji do dnia 14 marca 2018 r., a także osób, które w dniu Konferencji złożą pisemne oświadczenie w punkcie rejestracji uczestników i udostępnią swój adres e-mail.